|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีโพธาราม

 • ไข่เค็มกะทิใบเตย : RCC ชุมชนบ้านเลือก (ดู :582) 13/01/2024
 • วันที่ 17 พ.ย.66 สโมสรโรตารีโพธาราม จัดโครงการ Safe Roads Save Life (ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย ห่วงใคร ให้ใส่หมวกกันน็อค) (ดู :588) 16/11/2023
 • วันที่ 7 กันยายน การส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทร์จากเปลือกข้าวโพดแปดแถว ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ (ดู :781) 17/09/2023
 • วันที่ 8 กันยายน 2566 สโมสรโรตารีโพธาราม ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคโพราราม สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้โพราราม และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 4 จังหวัดราชบุรี (ดู :654) 09/09/2023
 • การประชุม Vibrant club (ดู :879) 13/08/2023
 • วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. สโมสรโรตารีโพธาราม นำโดย นย.ภณิชชา จงสุภางค์กุล พร้อมสมาชิก และ RCC ตำบลบ้านเลือก ได้ทำโครงการส่งเสริมอาชีพทำกระถางปูนปั้นโมเดิล (ดู :854) 11/08/2023
 • วันที่ 15 ธันวาคม 2565 สโมสรโรตารีโพธาราม นำโดยท่านนายกวิฑูรย์ รัศมินทาทิพย์ ได้ทำกิจกรรม มอบตู้เก็บเวชภัณฑ์วัคซีน 2 ตู้เป็นจำนวนเงินแสนกว่าบาท ให้กับโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี (ดู :1524) 16/12/2022
 • สโมสรโรตารี โพธาราม ทำโครงการวันโปลิโอโลก ( ปลูกป่า ) ในโครงการพระราชดำริ เขาชะงุ่ม โดยมีนายก วิฑูรย์ รัศมินทราทิพย์ และสมาชิก และกลุ่ม RCC อ.ส.ม. จำนวน 70 คน ร่วมกันปลูกป่า (ดู :1429) 25/10/2022
 • สโมสรโรตารีโพธาราม กิจกรรม Empowering Girls เสริมพลังเยาวชนสตรี ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการศึกษา เปิดโลกทัศน์ให้เด็กยืนหยัดได้ในสังคมด้วยตนเอง (ดู :2394) 20/12/2021
 • 8/12/64 ทีมU2T สร.โพธาราม ร่วมจัดโครงการ ชุมชนผู้สูงอายุน่าอยู่น่าอาศัย หน้าบ้านน่ามอง จัดกิจกรรมแปรรูปอาหารจากปูนา นอกจากส่งเสริมอาชีพใหม่แล้วยังอนุรักษ์พันธุ์ปูนาอีกด้วย (ดู :2313) 11/12/2021
 • ดูทั้งหมด

  สโมสรโรตารี
  โพธาราม

  นย. ภณิชชา จงสุภางค์กุล

  นายกสโมสร

  Facebook