|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีโพธาราม


    สโมสรโรตารีโพธาราม กิจกรรม Empowering Girls เสริมพลังเยาวชนสตรี ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการศึกษา เปิดโลกทัศน์ให้เด็กยืนหยัดได้ในสังคมด้วยตนเอง  20/12/2021 (ดู:2146)

      เด็กกำพร้าอยู่กับยาย เป็นออทิสติกไม่สามารถเรียนในระบบปกติได้จึง ส่งเสริมการเรียน กศน. แนะนำสร้างอาชีพให้ และส่งเสริมการขายขนมในตลาดนัดบ้านเลือก    เอกสารแนบ :

ดูข่าวอื่น