|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีโพธาราม


    วันที่ 15 ธันวาคม 2565 สโมสรโรตารีโพธาราม นำโดยท่านนายกวิฑูรย์ รัศมินทาทิพย์ ได้ทำกิจกรรม มอบตู้เก็บเวชภัณฑ์วัคซีน 2 ตู้เป็นจำนวนเงินแสนกว่าบาท ให้กับโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี  16/12/2022 (ดู:1240)    เอกสารแนบ :

ดูข่าวอื่น