|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีโพธาราม


    วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. สโมสรโรตารีโพธาราม นำโดย นย.ภณิชชา จงสุภางค์กุล พร้อมสมาชิก และ RCC ตำบลบ้านเลือก ได้ทำโครงการส่งเสริมอาชีพทำกระถางปูนปั้นโมเดิล  11/08/2023 (ดู:606)

      เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุ โดยมีภาคีเครือข่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ กศน.ตำบลบ้านเลือก  ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านเลือก ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี    เอกสารแนบ :

ดูข่าวอื่น