|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีโพธาราม


    8/12/64 ทีมU2T สร.โพธาราม ร่วมจัดโครงการ ชุมชนผู้สูงอายุน่าอยู่น่าอาศัย หน้าบ้านน่ามอง จัดกิจกรรมแปรรูปอาหารจากปูนา นอกจากส่งเสริมอาชีพใหม่แล้วยังอนุรักษ์พันธุ์ปูนาอีกด้วย  11/12/2021 (ดู:2044)


    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนคุณยายยม อายุ86  ปี  หมอลำเก่า วงสุนทราภร พร้อมหมอแคน มาด้นสด ให้ผู้ร่วมงานได้รับชมให้รับฟัง  ความจำและพลังปอดยังสุดยอดครับ    เอกสารแนบ :

ดูข่าวอื่น