|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีโพธาราม


    การประชุม Vibrant club   13/08/2023 (ดู:630)

    วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. สโมสรโรตารีโพธาราม นำโดย นย.ภณิชชา  จงสุภางค์กุล พร้อมสมาชิก เข้าร่วมประชุม Vibrant club workshop มูลนิธิโรตารี สมาชิกภาพ และภาพลักษณ์สาธารณะ ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช    เอกสารแนบ :

ดูข่าวอื่น