|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ

 • วันศุกร์ที่ 16​ กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.30 น. นายกเสมา อำนวยวัฒนกุล นายกสโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ และนายกแสงชัย​ อำนวยวัฒนกุล​ นายกสโมสรสุพรรณบุรี​ ปีโรตารี 2566-2567 และสมาชิกสโมสรทำกิจกรรมโครงการ"น้ำดื่มสะอาดเพื่อชีวิต" (ดู :2) 20/02/2024
 • วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.30 น. นายกเสมา อำนวยวัฒนกุล นายกสโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ และนายกแสงชัย อำนวยวัฒนกุล นายกสโมสรสุพรรณบุรี ปีโรตารี 2566-2567 (ดู :152) 17/02/2024
 • วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายกเสมา อำนวยวัฒนกุล นายกสโมสรโรตารีเพชรสุพรรณร่วมกับ นายกแสงชัย อำนวยวัฒกุล สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีโรตารี 2566-2567 และสมาชิกสโมสรพร้อมด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี โครงการ "ส่งเสริมสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ ห่างไกลภาวะซึมเศร้า" (ดู :144) 17/02/2024
 • สโมสรโรตารีเพชรสุพรรณประชุมสัญจร ครั้งที่ 8 ปีบริหาร 2566 - 2567 (ดู :98) 15/02/2024
 • เดือนมีนาคม :โรตารีกำหนด เดือนแห่งน้ำ สุขาภิบาลและสุขอนามัย (ดู :99) 15/02/2024
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โรตารีกำหนดให้เป็นเดือนแห่งการสร้างสันติภาพและการป้องกันข้อขัดแย้ง (ดู :105) 15/02/2024
 • มอบของให้ครอบครัวผู้ประสบเหตุโรงงานพลุระเบิด บ้านศาลาขาว​ ตำบลสวนแตง​ สุพรรณบุรี​ (ดู :147) 07/02/2024
 • ร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต กับ เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี (ดู :124) 07/02/2024
 • สโมสรโรตารีเพชรสุพรรณประชุมปรกติครั้งที่ 8 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีบริหาร 2566 - 2567 (ดู :130) 06/02/2024
 • ร่วมกิจกรรม ในวันเด็กแห่งชาติ (ดู :112) 12/01/2024
 • ดูทั้งหมด

  สโมสรโรตารี
  เพชรสุพรรณ

  นย. เสมา อำนวยวัฒนกุล

  นายกสโมสร

  Facebook