|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ


    เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โรตารีกำหนดให้เป็นเดือนแห่งการสร้างสันติภาพและการป้องกันข้อขัดแย้ง  15/02/2024 (ดู:258)

    วันศุกร์ที่ 16 ก.พ2567 เวลา 09.30 น. สโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ นำโดย นย.เสมา อำนวยวัฒนกุล ทำกิจกรรมด้านสุขภาพจิต ร้องรำ ทำเพลง สร้างเสียงเพลง เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบสิ่งของให้ผู้สูงอายุ ของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี ( บ้านพักคนชราวัดกลาง )   ความสำคัญของการมาเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ณ สถานที่แห่งนี้ การนำสิ่งของ  อาหาร  และ ปัจจัยต่างๆ มามอบให้ผู้สูงอายุ นำมาซึ่งประโยชน์  ซึ่งความสุข   แก่ผู้สูงอายุ  เพื่อบรรเทาทุกข์ด้านจิตใจ อารมย์แก่ผู้สูงอายุ ความสุขที่ได้รับ คือการที่มี  คนมาเยี่ยม มาพูดคุย  เหมือน ลูกหลาน      เอกสารแนบ :

ดูข่าวอื่น