|

ข่าวบริการ 5 ฝ่าย สโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ

ฝ่ายสมาชิกภาพ

 • เดือนสิงหาคม 2566 โรตารีกำหนดให้เป็นเดือนแห่งสมาชิกภาพและการพัฒนาสโมสรใหม่ (ดู :386) 08/11/2023
 • หน้า 1

  ฝ่ายมูลนิธิโรตารี

 • บริจาดเงินเข้ากองทุนมูลนิธิโรตารีสากล (ดู :307) 06/02/2024
 • หน้า 1

  ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์

 • เดือนมีนาคม :โรตารีกำหนด เดือนแห่งน้ำ สุขาภิบาลและสุขอนามัย (ดู :249) 15/02/2024
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โรตารีกำหนดให้เป็นเดือนแห่งการสร้างสันติภาพและการป้องกันข้อขัดแย้ง (ดู :236) 15/02/2024
 • ร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต กับ เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี (ดู :267) 07/02/2024
 • ร่วมทำบุญโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2566-2567 (ดู :333) 06/02/2024
 • มอบของจำเป็นให้ครอบครัวผู้ประสบเหตุโรงงานพลุระเบิด (ดู :330) 06/02/2024

 • ฝ่ายบริหารจัดการสโมสร

 • สโมสรโรตารีเพชรสุพรรณประชุมสัญจร ครั้งที่ 8 ปีบริหาร 2566 - 2567 (ดู :246) 15/02/2024
 • สโมสรโรตารีเพชรสุพรรณประชุมปรกติครั้งที่ 8 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีบริหาร 2566 - 2567 (ดู :278) 06/02/2024
 • สโมสรโรตารีเพชรสุพรรณประชุมสัญจรครั้งที่ 7 / ประจำเดือน มกราคม ปีโรตารี 2566 - 2567 (ดู :235) 12/01/2024
 • ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากลเยี่ยม สโมสรเพชรสุพรรณอย่างเป็นทางการ (ดู :360) 05/01/2024
 • สรุปกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของสโมสรโรตารีเพชรสุพรรณในรอบ6เดือนที่ผ่านมา ปีโรตารี 2566-2567 (ดู :226) 21/12/2023
 • หน้า 1 2 3 4 Next

  ฝ่ายบริการชนรุ่นใหม่

  หน้า 1

  ฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์สาธารณะ

  หน้า Back 1 Next