|

ทำเนียบนายกสโมสร โรตารีเพชรสุพรรณ

 • นายกปี : 2566-2567
 • ชื่อ-นามสกุล : นย. เสมา อำนวยวัฒนกุล
 • Name-Lastname : P.  Sema Aumnuaiwattanakul
 • Membership : 6088944

 • นายกปี : 2563-2564
 • ชื่อ-นามสกุล : ผชภ. ดร.จันทนา แจ้งประจักษ์
 • Name-Lastname : AG. Jantana Jangprajuk
 • Membership : 10776932

 • นายกปี : 2561-2562
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. น้ำเพ็ชร ศรีกุลยนันทน์
 • Name-Lastname : PP. Nampeth Srikullayanunt
 • Membership : 8236816

 • นายกปี : 2560-2561
 • ชื่อ-นามสกุล : นย. ประดับชาติ  แสงคู่วงษ์
 • Name-Lastname : PP.Col. ประดับชาติ  แสงคู่วงษ์
 • Membership : -

 • นายกปี : 2559 - 2560
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. นิศานาถ ศรีศักดา
 • Name-Lastname : PP. Nisanat Srisakda
 • Membership : 9462299

 • นายกปี : 2558-2559
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ธนัทเดช สุวรรณิก
 • Name-Lastname : PP. Tanatdech Suwannik
 • Membership : 8236745

 • นายกปี : 2557-2558
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ปิยภัทธ เจริญสุข
 • Name-Lastname : PP. Piyapat Charoensuk
 • Membership : 8236500

 • นายกปี : 2556-2557
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. เปรมจิตต์ ลือสกลกิจ
 • Name-Lastname : PP. Premjit Luesakulkit
 • Membership : 6096528

 • นายกปี : 2556-2557
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. วัชนะ สุนทรวิภาต
 • Name-Lastname : PP. Wachna Soonthorneipark
 • Membership : 8236754