|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

 • สโมสรโรตารีบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับผวก.ดร.ชัชวาล เตละวาณิชย์ และแอน อน.พนิตา เตละวาณิชย์ ในโอกาสมาเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ (ดู :602) 16/10/2023
 • วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 สโมสรโรตารีบ้านนาสารเข้าร่วม สถาปนากับสโมสร โรตารีศรีตาปีกับ สโมสรโรตารีเพชรตาปี นำโดย นย.รัตนภรณ์ เริ่มก่อสกุล (ดู :675) 19/07/2023
 • สโมสรโรตารีบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี โดยนายกสิทธิโชค มณีฉาย ,นยก.ไพสิทธิ์ เหมือนแก้ว และผชภ.เพ็ญศรี สิงหภูมิ พื้นที 14 ได้จัดประชุมสมาชิกและร่วมต้อนรับ ผวภ.ละออ จินดา ภาค 3330โรตารีสากล ปี 2565-2566 (ดู :1549) 29/09/2022
 • สร.บ้านนาสาร ประชุมครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 โดย นายก สิทธิโชค มณีฉาย (ดู :1458) 24/08/2022
 • สโมสรโรตารีบ้านนาสาร+สีลม ร่สมบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.บ้านนาสาร (ดู :2179) 30/05/2022
 • วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผวภ. ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ พร้อมด้วย ผชภ. 3330 ปีโรตารี 2564-2565 เดินทางมาเยี่ยมสโมสรโรตารีบ้านนาสาร และสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนบ้านนาสาร ภายใต้การนำของ นย.ไตรรงค์ เริ่มก่อสกุล (ดู :2276) 20/12/2021
 • วันที่ 14 ก.ย.64 เวลาประมาณ 11.00​ น. ณ อาคารเอนกประสงค์​รพ.บ้านนาสาร​ สโมสร​โรตารี​บ้านนาสาร​ (ดู :2618) 15/09/2021
 • วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 14.00​น. ที่บ้าน นยก.ไพ​สิทธิ์​เหมือน​แก้ว​ คุณวรายุทธ ดำรงธรรม ประธาน​ชมรม​ผู้สูงอายุ​เทศบาลเมือง​นาสาร (ดู :2576) 04/09/2021
 • วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นย.ไตรรงค์ เริ่มก่อสกุล และ รทร.ทพญ.ธราพร สโมสรโรตารีบ้านนาสาร (ดู :2616) 28/08/2021
 • เรียน สมาชิกสโมสรโรตารีบ้านนาสาร สุภาพบุรุษ และ แอนน์ ที่เคารพทุกท่าน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรเทเรียนทุกท่านเข้าร่วมการประชุม (ดู :3048) 09/07/2021
 • ดูทั้งหมด

  สโมสรโรตารี
  บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  นย. รัตนภรณ์ เริ่มก่อสกุล

  นายกสโมสร