|

ทำเนียบนายกสโมสร โรตารีบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

 • นายกปี : 2567-2568
 • ชื่อ-นามสกุล : นย. สุทธิพงษ์ พรมประศรี
 • Name-Lastname : P. สุทธิพงษ์ พรมประศรี
 • Membership : -

 • นายกปี : 2566-2567
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. รัตนภรณ์ เริ่มก่อสกุล
 • Name-Lastname : Executive Secretary รัตนภรณ์ เริ่มก่อสกุล
 • Membership : -

 • นายกปี : 2565 - 2566
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. สิทธิโชค มณีฉาย
 • Name-Lastname : PP. Sittichok maneechay
 • Membership : 11118723

 • นายกปี : 2564 - 2565
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ไตรรงค์ เริ่มก่อสกุล
 • Name-Lastname : PP. Trirong Ruemkosakul
 • Membership : 9373278

 • นายกปี : 2563-2564
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. วัชรพันธ์ วรเศรษฐศักดิ์
 • Name-Lastname : PP. Watcharapan Worasatsak
 • Membership : 10489352

 • นายกปี : 2562-2563
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ปวีณา  กลิ่นวิชิต
 • Name-Lastname : PP. Pawena Klinvichit
 • Membership : 10348537

 • นายกปี : 2561-2562
 • ชื่อ-นามสกุล : ผชภ. เพ็ญศรี  สิงหภูมิ
 • Name-Lastname : AG. Pensri Singhapoom
 • Membership : 9298396

 • นายกปี : 2560-2561
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. รุ่งโรจน์ สันติวิทยารมย์
 • Name-Lastname : PP. Rungrojana Santivitayarom
 • Membership : 9298383

 • นายกปี : 2559 - 2560
 • ชื่อ-นามสกุล : นยก. ไพสิทธิ์ เหมือนแก้ว
 • Name-Lastname : CP. Paisit Muankaew
 • Membership : 9297011