|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี


    วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 สโมสรโรตารีบ้านนาสารเข้าร่วม สถาปนากับสโมสร โรตารีศรีตาปีกับ สโมสรโรตารีเพชรตาปี นำโดย นย.รัตนภรณ์ เริ่มก่อสกุล  19/07/2023 (ดู:787)    เอกสารแนบ :

ดูข่าวอื่น