|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี


    สโมสรโรตารีบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี โดยนายกสิทธิโชค มณีฉาย ,นยก.ไพสิทธิ์ เหมือนแก้ว และผชภ.เพ็ญศรี สิงหภูมิ พื้นที 14 ได้จัดประชุมสมาชิกและร่วมต้อนรับ ผวภ.ละออ จินดา ภาค 3330โรตารีสากล ปี 2565-2566   29/09/2022 (ดู:1649)

    และ ท่านสุภาพบุรุษ รทร.จุฬานันท์ จินดา ในช่วงเช้า วันอังคารที่ 27กันยายน 2565 หลังจากการประชุมหารือประธาน 5ฝ่าย และให้คำแนะนำสมาชิกแล้ว ได้ทำพิธีติดเข็มให้ รทร.รัตนภรณ์ เ1รื่มก่อสกุล สมาชิกใหม่ เรียบร้อยแล้ว
    ในช่วงบ่าย 14:00--15:30น.ได้จัดพิธีส่งมอบโครงการทุนสนับสนุนโลก GG .หมายเลข2123900 เป็นโครงการมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 14 รายการ มูลค่า 1,800,000 บาทเพื่อ รพ.บ้านนาสาร โดย สร.บ้านนาสาร ภาค 3330 ร่วมกับ สร.สีลม ภาค 3350 และ สร.โตโยนากะ ภาค 2660 ประเทศญี่ปุน ในพิธีมอบมีท่านนายอำเภอบ้านนาสาร ,นพ.พิชิต สุขสบายผอ.รพ.บ้านนาสารและทีมแพทย์และพยาบาล,ภาคีชุมชนเพื่อสาธารณสุขเข้าร่วมพิธี ต่างร่วมแสดงความยินดี และขอขอบคุณ ผวภ.ละออ จินดา ภาค3300โรตารีสากล และท่านสุภาพบุรุษ รทร.จุฬานันท์ จินดามาเป็นประธานฝ่ายองค์กรโรตารี



    เอกสารแนบ :

ดูข่าวอื่น