|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี


  สร.บ้านนาสาร ประชุมครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 โดย นายก สิทธิโชค มณีฉาย  24/08/2022 (ดู:1556)


  1.ติดตามกิจกรรมของ สร.อินเทอร์แร
  คท์ รร.บ้านนาวาร
  2.เตรียมส่งนักเรียนไรล่า 4คน
  3.นัดส่งมอบเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.บ้านนาสาร 
  วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ช่วง ผวภ.ละออ จินดา มาเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ 
  ปิดประชุม 20:30น.  เอกสารแนบ :

ดูข่าวอื่น