|

ข่าวบริการ 5 ฝ่าย สโมสรโรตารีทับเที่ยง

ฝ่ายสมาชิกภาพ

 • ร่วมแสดงความยินดีกับ อน. รัชชสิทธิ์ ธนาสุวเศรษฐ์ ได้ทายาทลูกสาว (ดู :1660) 08/10/2022
 • ประชุมสโมสรโรตารีทับเที่ยง นอกสถานที่ (ดู :2174) 26/03/2022
 • ประชุมสโมสรโรตารีทับเที่ยง online (ดู :2166) 26/03/2022
 • ยินดีต้อนรับ พี่หญิง ผู้มุ่งหวัง (ดู :2956) 04/09/2020
 • หน้า 1

  ฝ่ายมูลนิธิโรตารี

 • โครงการมอบมุ้งและน้ำดื่ม ให้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ (ดู :1409) 15/10/2022
 • ร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000บาท เพื่อสนับสนุน จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลตรัง (ดู :2683) 21/07/2021
 • หน้า 1

  ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์

 • ทำดี@เกาะสุกร (ดู :17) 17/06/2024
 • มอบของขวัญของรางวัล เพื่อสนับสนุนการจัดงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567 ณ.เทศบาลตำบลนาตาล่วง (ดู :464) 13/01/2024
 • มอบของขวัญของรางวัล เพื่อสนับสนุนการจัดงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567 (ดู :426) 13/01/2024
 • บริจาคเสื้อผ้า เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ดู :419) 13/01/2024
 • ส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 75 แพ็ค ให้กับผู้ประสบอุทกภัยสถานการณ์ น้ำท่วม 3 จังหวัดภาคใต้ (ดู :427) 13/01/2024

 • ฝ่ายบริหารจัดการสโมสร

 • ประชุมสโมสรโรตารีทับเที่ยง (ดู :1224) 31/01/2023
 • หน้า 1

  ฝ่ายบริการชนรุ่นใหม่

  หน้า 1

  ฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์สาธารณะ

  หน้า Back 1 Next