|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีทับเที่ยง


    ผู้ว่าการภาค3330 ละออ จินดา พร้อมด้วย สุภาพบุรุษ รทร.จุฬานันท์ จินดา ให้เกรียติเยี่ยมสโมสรโรตารีทับเที่ยงอย่างเป็นทางการ  05/09/2022 (ดู:1646)

    01กันยายน2565

    ผู้ว่าการภาค3330 ละออ จินดา พร้อมด้วย สุภาพบุรุษ รทร.จุฬานันท์ จินดา ให้เกรียติเยี่ยมสโมสรโรตารีทับเที่ยงอย่างเป็นทางการ ประธาน5ฝ่าย พร้อมด้วยสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะพูดคุยถึงแนวทางและการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางของโรตารีสากลในปี 2565-2566 

         เอกสารแนบ :

ดูข่าวอื่น