|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีทับเที่ยง


  ร่วมพิธีฉลองครบรอบ 60 ปี มูลนิธิกุศลสถานตรัง   12/07/2022 (ดู:1635)

  วันอาทิตย์ ที่ 10 กรกฎาคม 2565
  ปฏิพล อัยราชธนารักษ์ นายกสโมสรโรตารีทับเที่ยง ร่วมพิธีฉลองครบรอบ 60 ปี มูลนิธิกุศลสถานตรัง
  พิธีเปิดอาคารบำเพ็ญบุญฯ และพิธีเปิดซุ้มประตูมังกร ณ มูลนิธิกุศลสถานตรัง (บ้วนเต็กเซี้ยงตึ้ง)
  มูลนิธิกุศลสถานตรัง บ้วนเต็กเซี่ยงตึ้ง ก่อตั้งจากการรวมตัวกันของชาวไทยเชื้อสายจีน ที่อาศัยอยู่ที่จังหวัดตรัง เมื่อกว่า60ปีก่อน ในสมัยก่อนนั้นเป็นการรวมกลุ่มเพื่อช่วยชาวบ้านที่ ได้ความเดือดร้อนไม่ได้มีแบ่งเชื้อชาติ ซึ่งความเดือดร้อนในยุคนั้น เช่น เมื่อเกิดน้ำท่วมขึ้นชาวบ้านเดือดร้อนบ้านเรือนได้รับความเสียหายไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ขาดแคลนอาหาร การใช้ชีวิตการดำรงชีพเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไฟไหม้บ้านเรือนชาวบ้านแหล่งชุมชน ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับความลำบากขาดแคลนอาหาร การรวมตัวกันในสมัยก่อนเป็นการรวมตัวกัน เพื่อเป็นการช่วยให้ชาวบ้านมีจุดศูนย์รวม ได้มีอาหารประทังท้องไปก่อน มีที่พักเพื่อให้ใช้เป็นสถานที่หลบภัยซักระยะ เพื่อเริ่มต้นตั้งต้นใหม่ เมื่อการรวมตัวกันมีความเข้มแข็งทุกคนตั้งปณิธานมุ่งมั่น เพื่อสังคม จนกลายเป็นการจัดตั้งมูลนิกุศลสถานตรัง จนกระทั่งเป็นงานจิตอาสา มากว่า 60 ปี การช่วยเหลือประชาชนเริ่มเพิ่มและพัฒนาศักยภาพขึ้น โดยทำเรื่องกู้ชีพกู้ภัย พัฒนาเพิ่มขึ้นจนบัดนี้ถือเป็นทีมกู้ชีพกู้ภัยที่มีศักยภาพระดับแถวหน้าของภาคใต้ กิจกรรมเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานจิตอาสา เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จน มาถึงทุกวันนี้
  สโมสรโรตารีทับเที่ยง ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางมูลนิธิกุศลสถานตรัง ด้วยดีเสมอมา และเราจะร่วมช่วยกันส่งเสริมสังคมต่อไปในอนาคต


  เอกสารแนบ :

ดูข่าวอื่น