|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีทับเที่ยง


  ขอเรียนเชิญ งานสถาปนาร่วมสโมสรโรตารีในจังหวัดตรัง ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565  27/06/2022 (ดู:1856)

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วม งานสถาปนาร่วมสโมสรโรตารีในจังหวัดตรัง

  สโมสรโรตารีทับเที่ยง สโมสรโรตารีตรัง สโมสรโรตารีช่อศรีตรัง

  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 18:00น.เป็นต้นไป ณ.โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

  โดยผู้ว่าการภาค33300 โรตารีสากล ปี2564-2565 ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ และ

  ผู้ว่าการภาค33300 โรตารีสากล ปี2565-2566 ผวภ.ละออ จินดา

  ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนและผู้สนใจทุกท่าน 

  ติดต่อนายกสโมสรโรตารีทับเที่ยง ปี2565-2566 ปฏิพล อัยราชธนารักษ์

  โทร 087-888-6228  เอกสารแนบ :

ดูข่าวอื่น