|

ข่าวบริการ 5 ฝ่าย สโมสรโรตารีอีคลับภาค 3330

ฝ่ายสมาชิกภาพ

 • นายกรับเลือกเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล (ดู :250) 13/01/2024
 • นายกรับเลือกปี 2567-2568 (ดู :607) 15/08/2023
 • หน้า 1

  ฝ่ายมูลนิธิโรตารี

 • สนับสนุนเสื้อโปลิโอ (ดู :546) 15/08/2023
 • หน้า 1

  ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์

 • วันเด็กแห่งชาติกับเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (ดู :228) 14/01/2024
 • ร่วมงานวันเด็กกับโรงเรียนในชุมชน (ดู :205) 12/01/2024
 • มอบตะกร้าชุดเด็กอ่อนผู้ต้องขังหญิง (ดู :214) 11/01/2024
 • สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่2567 (ดู :356) 28/12/2023
 • มอบ Walker เครื่องช่วยเดินและอาหารแห้ง (ดู :284) 21/12/2023

 • ฝ่ายบริหารจัดการสโมสร

 • ร่วมฉลองสังสรรค์ปีใหม่กับสโมสรโรตารี่กาญจนบุรี (ดู :367) 28/12/2023
 • ร่วมประชุมกับสโมสรกาญจนบุรี (ดู :329) 14/12/2023
 • ประชุม assembly ครั้งที่2 และประชุมประจำสัปดาห์ของสโมสรครั้วที่10 (ดู :379) 13/12/2023
 • เข้าร่วมกับหน่วยราชการเพื่อน้อมรำลึกพระบารมีในรัชกาลที่9 (ดู :295) 06/12/2023
 • เข้าร่วมโครงการปล่อยปลา กับสโมสรท่าม่วง (ดู :326) 06/12/2023

 • ฝ่ายบริการชนรุ่นใหม่

 • โครงการฝึกทักษะอาชีพแก่เยาวชน Interact (ดู :343) 14/12/2023
 • กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระชนกกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (ดู :287) 04/12/2023
 • ประชุมนักเรียน Interact ของโรงเรียนเทศบาล ๕ (กระดาษไทยอนุเคราะห์) (ดู :352) 15/11/2023
 • ส่งผู้นำเยาชนสโมสรโรตารีอีคลับ (ดู :317) 26/10/2023
 • หน้า 1

  ฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์สาธารณะ

  หน้า Back 1 Next