|

ทำเนียบนายกสโมสร โรตารีอีคลับภาค 3330

 • นายกปี : 2567- 2568
 • ชื่อ-นามสกุล : นยล. วีรญาภา ขอทะเสน
 • Name-Lastname : PE. Weerayapha Kothasen
 • Membership : 11304213

 • นายกปี : 2567- 2568
 • ชื่อ-นามสกุล : นยล. วีรญาภา ขอทะเสน
 • Name-Lastname : PE. Weerayapha Kothasen
 • Membership : 11304213

 • นายกปี : 2566-2567
 • ชื่อ-นามสกุล : นย. ชุลียฉัตร เรืองสืทธิชัย
 • Name-Lastname : P. Chuleeyachat  Ruangsittichai
 • Membership : 10087060

 • นายกปี : 2566-2567
 • ชื่อ-นามสกุล : นย. ชุลียฉัตร เรืองสืทธิชัย
 • Name-Lastname : P. Chuleeyachat  Ruangsittichai
 • Membership : 10087060

 • นายกปี : 2564-2565
 • ชื่อ-นามสกุล : ผชภ. ณัฐรินีย์ สินทรัพย์
 • Name-Lastname : AG. Nutrinee Sinsub
 • Membership : 6879257

 • นายกปี : 2563-2564
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. กษิมา เสือส่าน
 • Name-Lastname : PP. Kasima sueasan
 • Membership : 10087050

 • นายกปี : 2561-2562
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. อรพรรณ เต่าทอง
 • Name-Lastname : PP. Oraphan Taothong
 • Membership : 10087042

 • นายกปี : 2560-2561
 • ชื่อ-นามสกุล : ผชภ. ณัฐรินีย์ สินทรัพย์
 • Name-Lastname : AG. Nutrinee Sinsub
 • Membership : 6879257

 • นายกปี : 2559 - 2560
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. มนูญ จิรกิตตยากร
 • Name-Lastname : PP. Manoon Jirakittayakorn
 • Membership : 8645476

 • นายกปี : 2558-2559
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. มนูญ จิรกิตตยากร
 • Name-Lastname : PP. Manoon Jirakittayakorn
 • Membership : 8645476

 • นายกปี : 2557-2558
 • ชื่อ-นามสกุล : อน. สุวิจักขณ์ พงศ์ภัทรินทร์
 • Name-Lastname : PP. Suwijak Pongpatarin
 • Membership : 8487326

 • นายกปี : 2556-2557
 • ชื่อ-นามสกุล : นยก. ลินดา นครชัย
 • Name-Lastname : CP. Linda Nakornchai
 • Membership : 8645141