|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีอีคลับภาค 3330


    วันเด็กแห่งชาติ กับเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  14/01/2024 (ดู:248)

    13 มกราคม2567 สโมสรโรตารีอีคลับ E Club ภาต3330 นำโดย นย. ชุลียฉัตร เรืองสิทธิชัย นยล. วีรญา ขอทะเสน อน. ณัฐรินีย์ สินทรัพย์ ประธานฝ่ายกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมสมาชิก ของสโมสร อีกทั้งอน.ศุภชัย จากสร.นครปฐม และสโมสร โรตารีกาญจนบุรี นำโดย นย.ประพันธ์ พร้อมด้วยสมาชิกของสโมสร จัดบูท ข้าวไข่เจียว ไอศกรีม เครื่องดื่ม และ กระเป๋าใส่ดินสอ บริการ นักเรียน ผู้ปกครอง ในงานวันเด็กแห่งชาติ ของเทศบาลเมืองกาญจนบรี ด้วความสุขและอบอุ่น


    เอกสารแนบ :

ดูข่าวอื่น