|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีอีคลับภาค 3330


    ร่วมกิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียนต่างๆในท้องถิ่นชุมชน  12/01/2024 (ดู:230)

    11-12 ม.ค.66 สโมสรโรตารีอีคลับ นำโดยนายกชุลียฉัตร เรืองสิทธิชัย อน.ณัฐรินีย์ สินทรัพย์ ประธานฝ่ายกิจกรรม อน.บุษบง ทัพวงษ์ รทร. โสภิดาวน์โหลด ศรีสมบูรณ์และสมาชิกของสโมสร นำพัดลมที่ได้รับบริจาคมาจาค ชุมชน และต๊กตามอบให้กับโรงเรียนต่างเพื่อเป็นของขวัญวันเด็ก และร่วมพิธิเปิดงานวันเด็กของโรงเรียนเทศบาล2 (ประชาภิบาล) โรงเรียนเทศบาล5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)


    เอกสารแนบ :

ดูข่าวอื่น