|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีอีคลับภาค 3330


  4 ธันวาคม 2566 ทางสโมสร E Club เข้าร่วมโครงการวันสำคัญ สถาบัน ชาติศาสนา และพระมหากษัตริ กิจกรรม " วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระชนกกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ"  04/12/2023 (ดู:276)

   

   ภาค 3330 พื้นที่ 27  ภายใต้การนำของนายกสโมสร ฯ ชุลียฉัตร เรืองสิทธิชัย และ สมาชิกสโมสร อน. ณัฐรินีย์ สินทรัพย์ อน. บุษบง ทับวงษ์  สมาชิก RCC คุณไพเราะ ภุมรินทร์ คุณณัฐกมล สระทองอุ่น  ขอขอบพระคุณ ท่าน ผอ. สันติ พันธ์พุฒ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล5(กระดาษไทยอนุเคราะห์) ที่ให้เกียรติ ทางสโมสรฯ เข้าร่วมโครงการวันสำคัญ สถาบัน ชาติศาสนา และพระมหากษัตริ กิจกรรม  " วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระชนกกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ" ถวายพระพรน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระองค์ท่าน  พร้อมกันนี้ทางสโมสร ฯ และ นักเรียน คุณครูที่ปรึกษา Interract  คณะครู  ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯได้ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ร่วมปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน และนำนักเรียน  Interract ไปทำความสะอาดบริเวณวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) 

  ** ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี**
  ## Create hope in the world ##  เอกสารแนบ :

ดูข่าวอื่น