|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี


    วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นย.ไตรรงค์ เริ่มก่อสกุล และ รทร.ทพญ.ธราพร สโมสรโรตารีบ้านนาสาร   28/08/2021 (ดู:2745)

    ได้เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้บริจาค สส.วชิราภรณ์ กาญจนะ และ อดีต สส.ชุมพล-โสภา กาญจนะ ในการประสานงานการบริจาคเงิน 500,000บาท ให้กับ รพ.บ้านนาสาร เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วย โควิท -19     เอกสารแนบ :

ดูข่าวอื่น