|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีนเรศวร - กาญจนบุรี


    สโมสรโรตารีนเรศวร-กาญจนบุรี : Pre-Presidents-Elect Training Seminar Area 16-31 Volume 3  17/12/2023 (ดู:385)

    วันเสาร์ ที่  16  ธันวาคม  2566  ...  สโมสรโรตารีนเรศวร-กาญจนบุรี ปีโรตารี 2566-2567   มอบหมายให้ นายกรับเลือกมาริณี  ภวัครานนท์ เข้ารับการอบรม Pre-Presidents-Elect Training Seminar Area  16-31  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกสโมสรโรตารีนเรศวร-กาญจนบุรี ปีโรตารี 2567-2568 ต่อไป   ณ บ้านสวนนพรัตน์ รีสอร์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  ... " 120 Take it Easy " ...    เอกสารแนบ :

ดูข่าวอื่น