|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีนเรศวร - กาญจนบุรี

 • การประชุมระหว่างเมือง ( Intercity Meeting ) ภาค3330 ครั้งที่ 2 พื้นที่ 16 - 30 (ดู :164) 31/01/2024
 • ผู้ว่าการภาค3330 ดร.ชัชวาล – อน.พนิตา เตละวาณิชย์ ตรวจเยี่ยมสโมสรโรตารีนเรศวร-กาญจนบุรี (ดู :127) 24/01/2024
 • กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" (ดู :106) 13/01/2024
 • สโมสรโรตารีนเรศวร-กาญจนบุรี : Pre-Presidents-Elect Training Seminar Area 16-31 Volume 3 (ดู :228) 17/12/2023
 • ประชุมประจำสัปดาห์ (สัญจร ) – ประชุมใหญ่ประจำปี 2566 - 2567 (ดู :221) 17/12/2023
 • วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3330 พื้นที่ 27 ผชภ.วิเชียร ทองผิว , นายกชัชวาล เอื้อเจริญโชคสกุล นายกสโมสรโรตารีนเรศวร-กาญจนบุรี ปีโรตารี 2566-2567 (ดู :94) 06/12/2023
 • วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 : ทอดกฐินสามัคคี นายกชัชวาล เอื้อเจริญโชคสกุล นายกสโมสรโรตารีนเรศวร-กาญจนบุรี ปีโรตารี 2566-2567 และมวลสมาชิก-สโมสรโรตารีฯ ร่วมงานพิธีทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างถาวรวัตถุ เพื่อจะให้เป็นวัดที่สมบูรณ์ในบวรพุทธศาสนาสืบไป ณ ที่พักสงฆ์บ้านหนองกระทิง หมู่3 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี (ดู :79) 06/12/2023
 • วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. - 11.00 น. : กิจกรรมวันโปลิโอโลก ในโครงการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง (ดู :75) 06/12/2023
 • วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น. พิธีมอบอุปกรณ์สื่อการสอน ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำมังกรทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยทุนสนับสนุนระดับภาค District Grant หมายเลข 2454347 (ดู :76) 06/12/2023
 • กิจกรรมจิตอาสา : วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 8.30 น. *** นายกชัชวาล เอื้อเจริญโชคสกุล นายกสโมสรโรตารีนเรศวร-กาญจนบุรี ปีโรตารี 2566-2567 พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรฯ ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอท่าม่วง (ดู :79) 06/12/2023
 • ดูทั้งหมด

  สโมสรโรตารี
  นเรศวร - กาญจนบุรี

  นย. ชัชวาล เอื้อเจริญโชคสกุล

  นายกสโมสร