|

สมาชิกสโมสร โรตารีนเรศวร - กาญจนบุรี จำนวนสมาชิกทั้งหมด 23 ท่าน อัพเทดเมื่อวันที่ 20/08/64

 • ชื่อ-นามสกุล : นย. ชัชวาล เอื้อเจริญโชคสกุล
 • Name-Lastname : P. Chatchawan Ueacharoenchoksakun
 • Membership : 10391859
 • อาชีพ : agriculture /เกษตรกรรม    ประเภท เลี้ยงสัตว์-ปลูกพืช

 • ชื่อ-นามสกุล : นยก. เทียมศักดิ์ สง่ากชกร
 • Name-Lastname : CP. Thiamsak Sangakotchakon
 • Membership : 8853525
 • อาชีพ : Business owner /เจ้าของธุรกิจ    ประเภท เลี้ยงสัตว์-ปลูกพืช

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ประไพ จันทร์เพ็ญ
 • Name-Lastname : PP. Prapai Chanpen
 • Membership : 11002935
 • อาชีพ : pensioner /ข้าราชการบำนาญ    ประเภท ทำบัญชี

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. สมนึก กาญจนภิญพงศ์
 • Name-Lastname : PP.  Somnug Kanchanapinpong
 • Membership : 3411570
 • อาชีพ : เจ้าของกิจการ /เจ้าของกิจการ    ประเภท เจ้าของกิจการ

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ยศฐพงศ์ สุขชญานันท์
 • Name-Lastname : PP. Yostapong  Sukchayanan
 • Membership : 5252627
 • อาชีพ : Construction /ก่อสร้าง    ประเภท ผู้รับเหมา - ทั่วไป

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. สุวรรณ เขื่อนจันทึก
 • Name-Lastname : PP. Suwan Khuenchuntuk
 • Membership : 5387786
 • อาชีพ : Services /บริการ    ประเภท ดูแลรถยนต์

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. วรณัน สุขชญานันท์
 • Name-Lastname : PP.  Woranan sukchayanan
 • Membership : 9813031
 • อาชีพ : agriculture /เกษตรกรรม    ประเภท เจ้าของกิจการ

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. อนันต์ นัยศิริสิงห์
 • Name-Lastname : PP. Anan Naisirising
 • Membership : 6670410
 • อาชีพ : เจ้าของกิจการ /เจ้าของกิจการ    ประเภท บริการต้นไม้

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.นพ. ธีรยุทธ ภวัครานนท์
 • Name-Lastname : RTN.Dr. Teerayoot Pawakaranond
 • Membership : 3411559
 • อาชีพ : Doctor /แพทย์    ประเภท บริการพยาบาล

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. วิภาทิพย์  รุ่งโรจนพณิชย์
 • Name-Lastname : RTN. Wipathip Rungrojjanaphanich
 • Membership : 10391856
 • อาชีพ : Business owner /เจ้าของธุรกิจ    ประเภท อสังหาริมทรัพย์ - พาณิชย์

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. ผกาวรรณ ศรีพุทธานุสรณ์
 • Name-Lastname : RTN. Phagawan  Sriphutanusorn
 • Membership : 10391867
 • อาชีพ : Real Estate /อสังหาริมทรัพย์    ประเภท อสังหาริมทรัพย์ - การจัดการ

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. สะอาด ทั่นเส็ง
 • Name-Lastname : RTN. Saad  Tanseang
 • Membership : 10391872
 • อาชีพ : Services /บริการ    ประเภท นายหน้าท่องเที่ยว

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. นครชัย จิระอรุณ
 • Name-Lastname : RTN. Nakornchai Jira-Aun
 • Membership : 10391875
 • อาชีพ : Real Estate /อสังหาริมทรัพย์    ประเภท อสังหาริมทรัพย์ - พาณิชย์

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. สำรวย ต่ายแพร
 • Name-Lastname : RTN. Samruay Taiprae
 • Membership : 10391876
 • อาชีพ : Business owner /เจ้าของธุรกิจ    ประเภท เลี้ยงสัตว์-ปลูกพืช

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. กุลกัลยาณ์ ลือกุลวัฒนะชัย
 • Name-Lastname : RTN. Kulkanraya Luekunwattanachai
 • Membership : 10391878
 • อาชีพ : Business owner /เจ้าของธุรกิจ    ประเภท จำหน่ายทองคำรูปพรรณ

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. กมลดวง ศศิวิมลกุล
 • Name-Lastname : RTN. Kamolduang Sasivimolkul
 • Membership : 10795108
 • อาชีพ : เจ้าของกิจการ /เจ้าของกิจการ    ประเภท วัสดุก่อสร้าง - ขายปลีก

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. งามตา กาญจนภิญพงศ์
 • Name-Lastname : RTN. Ngamta Kanchanapinpong
 • Membership : 11010617
 • อาชีพ : เจ้าของกิจการ /เจ้าของกิจการ    ประเภท สินค้าเกษตร

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. ธนภรณ์ พงศ์ชุติกุล
 • Name-Lastname : RTN. Thanaphon Phongchutikun
 • Membership : 11034025
 • อาชีพ : trade /ค้าขาย    ประเภท ซุปเปอร์มาเก็ต

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. เตือนจิตร เขื่อนจันทึก
 • Name-Lastname : RTN. Tuanjit Khuanjanthuek
 • Membership : 11034222
 • อาชีพ : เจ้าของกิจการ /เจ้าของกิจการ    ประเภท อสังหาริมทรัพย์ - เช่า

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. พัชรี  ดำรงศ์สกุล
 • Name-Lastname : RTN. Patcharee   Dumrongsakul
 • Membership : 11357181
 • อาชีพ : /    ประเภท ไม่ระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. มาริณี ภวัครานนท์
 • Name-Lastname : RTN. Marinee Pawakaranond
 • Membership : 11817869
 • อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ /พยาบาล    ประเภท บริการพยาบาล

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. ถาวร วิโรจนพงศ์
 • Name-Lastname : RTN. Thaworn Virojanapong
 • Membership : 3411558
 • อาชีพ : ผู้จัดการ /ประกันชีวิต    ประเภท บริษัทประกันภัย

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. วิชาญ จันทร์เพ็ญ
 • Name-Lastname : RTN. Vichan Chanpen
 • Membership : 3411571
 • อาชีพ : pensioner /ข้าราชการบำนาญ    ประเภท ที่ปรึกษาด้านการจัดการ