|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีนเรศวร - กาญจนบุรี


  ประชุมประจำสัปดาห์ (สัญจร ) – ประชุมใหญ่ประจำปี 2566 - 2567  17/12/2023 (ดู:365)

  วันที่ 13 – 14  ธันวาคม 2566    

  นายกชัชวาล  เอื้อเจริญโชคสกุล  นายกสโมสรโรตารีนเรศวร-กาญจนบุรี ปีโรตารี2566-2567 พร้อมด้วยมวลมิตรโรแทเรียนและโรตารีแอนน์ เดินทางไปร่วมประชุมประจำสัปดาห์ (สัญจร ) ครั้งที่ 11/2566-2567 และประชุมใหญ่ประจำปี 2566 - 2567  วันที่ 13 – 14  ธันวาคม 2566    โดยมี  วาระเพื่อหารือ ลงมติกำหนดคณะกรรมการบริหารสโมสรฯ ปีโรตารี 2567-2568  ดังนี้

  1. นายกสโมสร นายกมาริณี  ภวัครานนท์
  2. เลขานุการ  อดีตนายกประไพ  จันทร์เพ็ญ
  3. เหรัญญิก โรแทเรียนถาวร  วิโรจนพงศ์
  4. อุปนายก  นายกรับเลือกสะอาด  ทั่งเส็ง
  5. ผู้นำการเรียนรู้ (อบรม) ของสโมสร  โรแทเรียนยศพงศ์  สุขชญานันท์
  6. ประธานฝ่ายมูลนิธิ  อดีตนายกสมนึก  กาญจนภิญพงศ์
  7. ประธานฝ่ายภาพลักษณ์ฯ  นยล.สะอาด  ทั่งเส็ง
  8. ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ  อดีตนายกชัชวาล  เอื้อเจริญโชคสกุล
  9. ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์  โรแทเรียนสำรวย  ต่ายแพร
  10. เจ้าหน้าที่สโมสร โรแทเรียนพัชรี  ดำรงค์สกุล

  หลังการประชุมเสร็จสิ้น ได้มีการอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับสมาชิกที่มีวันเกิดในเดือนธันวาคม. และงานเลี้ยงฉลองเทศกาลปีใหม่  ณ แสงหิรัญ รีสอร์ท (เขากระโหลก) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     เอกสารแนบ :

ดูข่าวอื่น