|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีนเรศวร - กาญจนบุรี


    วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3330 พื้นที่ 27 ผชภ.วิเชียร ทองผิว , นายกชัชวาล เอื้อเจริญโชคสกุล นายกสโมสรโรตารีนเรศวร-กาญจนบุรี ปีโรตารี 2566-2567  06/12/2023 (ดู:221)

     และมวลสมาชิกสโมสรฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปีบริหาร 2566-2567 ภายใต้ชื่อ ” โครงการการให้ความรู้เพื่อการสร้างสุขภาพสู่ความรอบรู้-เท่าทันด้านสุขภาพ “ ครั้งที่1 ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 60 คน ในหัวข้อ .. การสร้างเสริมความรู้และทักษะในการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อ โดย รทร.นพ.ธีรยุทธ ภวัครานนท์ , การสร้างสุขใน 5 มิติและการประเมินทางสุขภาวะทางอารมณ์ โดย นยล.มาริณี ภวัครานนท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ใช้ความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพอย่างชาญฉลาด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำมังกรทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หลังเสร็จสิ้นการให้ความรู้แล้ว มีการเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย    เอกสารแนบ :

ดูข่าวอื่น