|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีนเรศวร - กาญจนบุรี


    วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. - 11.00 น. : กิจกรรมวันโปลิโอโลก ในโครงการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง  06/12/2023 (ดู:187)

       ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3330 พื้นที่ 27 ผชภ.วิเชียร  ทองผิว - นายกชัชวาล  เอื้อเจริญโชคสกุล นายกสโมสรโรตารีนเรศวร-กาญจนบุรี ปีโรตารี2566-2567 และสมาชิกสโมสรฯ  ร่วมกับ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมวันโปลิโอโลก  ในโครงการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง  โดยปลูกต้นขนุน – ต้นทองนพเก้า - ต้นมะฮอกกะนี อย่างละจำนวน 1  ต้น และ ต้นประดู่-ต้นพยุง จำนวน 15 ต้น  ณ  อนุสรณ์ยุทธหัตถีดอนเจดีย์(พนมทวน)กาญจนบุรี ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการลดและขจัดโรคโปลิโอให้หมดจากประเทศไทย , เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลก , เพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปมีจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์, และเพื่อส่งเสริมกิจกรรม ทำความดี เริ่มที่ใจ ให้กับสมาชิกสโมสรโรตารี และประชาชนทั่วไป    เอกสารแนบ :

ดูข่าวอื่น