|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีลัดหลวง


    ท่านผู้ว่าการภาค ละออ จินดา พร้อมสุภาพบุรุษเยี่ยมสโมสรลัดหลวง พื้นที่ 21 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  25/11/2022 (ดู:1193)


    ช่วงเช้าร่วมกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์และชุดPPE ให้กับโรงพยาบาลบางจาก
    แล้วร่วมประชุมเยี่ยมสโมสรลัดหลวงอย่างเป็นทางการและ ติดเข็มรับสมาชิกใหม่3ท่าน    เอกสารแนบ :

ดูข่าวอื่น