|

คณะกรรมการบริหารสโมสร โรตารีลัดหลวงคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีลัดหลวง
ปี 2566-2567


นย. ฐาณิญา กล้าพยงค์
นายกสโมสร

อน. ภูริตา ผิวงาม
เลขาสโมสร

อน. จิรวัฒน์ นารายพิทักษ์
ประธานมูลนิธิ

อน. นิพล เหลืองสกุลพานิช
ประธานสมาชิกภาพ

อน. รุ่งอรุณ อยู่โต
ประธานประชาสัมพันธ์

อน. พัชรินทร์ บุญพัชรวงศ์
ประธานบำเพ็ญประโยชน์

อน. ประทีป เรือนทอง
ประธานCLUB TRAINER

อน. ทวีวัฒน์ วีรเรืองรัตน์
เหรัญญิก