สโมสรที่ลงทะเบียนแล้ว 81 สโมสร คิดเป็น 77%
สโมสรที่ยังไม่ลงทะเบียน 24 สโมสร คิดเป็น 23%
ลงทะเบียนทั้งหมด 391 คน


แผนที่ตั้งจัดกิจกรรม Ryla 2019

Google Map