|

ข่าวบริการ 5 ฝ่าย สโมสรโรตารีกำแพงแสน

ฝ่ายสมาชิกภาพ

หน้า 1

ฝ่ายมูลนิธิโรตารี

 • จัดกิจกรรมครบรอบ 25 ปี (ดู :4545) 26/02/2019
 • หน้า 1

  ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์

 • ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวและปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่ชาติ (ดู :1322) 26/08/2022
 • มอบห้องทัตนกรรมให้ รพสต.วังน้ำเขียว (ดู :4778) 26/02/2019
 • คืนผืนป่าเพื่อชุมชนอู่ทอง (ดู :2041) 12/09/2018
 • หน้า 1

  ฝ่ายบริหารจัดการสโมสร

 • ผู้ว่าการภาคฯเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ (ดู :4069) 26/02/2019
 • ประชุมClub assembly ครั้งที่ 1 และประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่1 (ดู :1822) 10/08/2018
 • หน้า 1

  ฝ่ายบริการชนรุ่นใหม่

 • โครงการร่วมบำเพ็ญประโยชน์เนื่อในวันเยาวชนแห่งชาติ (ดู :2208) 20/09/2018
 • หน้า 1

  ฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์สาธารณะ

  หน้า Back 1 Next