|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีกำแพงแสน


    ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายาฯและมอบทุนการศึกษา  09/12/2022 (ดู:1190)

    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สโมสรโรตารีกำแพงแสน โดยนายกฉลอง รุ่งแจ้ง พร้อมสมาชิกสโมสร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมประกาศเกียรติคุณ แสดงความจงรักภักดีและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงแผ่เมตตาบารมีมายังพสกนิกรชาวอำเภอกำแพงแสน อีกทั้งทรงมีพระจริยวัตรที่สำคัญด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้านการพยาบาล ด้านการทหาร และด้านการเสือป่า เป็นต้น ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในอำเภอกำแพงแสนด้วย

         เอกสารแนบ :

ดูข่าวอื่น