|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีกำแพงแสน


    วันที่ 24 ตุลาคม 2566 สโมสรโรตารีกำแพงแสน นำโดย นายกสุทธิชัย อินนุรักษ์ พร้อมด้วยสมาขิกโรตารี ร่วมปลูกป่า“โครงการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ”วันโปลิโอโลกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566  25/10/2023 (ดู:295)

     โดยปลูกต้นเสลา รอบบ่อน้ำใกล้ตลาดนัด ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม    เอกสารแนบ :

ดูข่าวอื่น