|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีพัทลุง

 • สโมสรโรตารีพัทลุงเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีฉลองสถาปนานายก และคณะกรรมการบริหารปีโรตารี 2565-2566 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เลขที่ 320 หมู่ 9 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง (ดู :1186) 25/08/2022
 • 21/9/64 สโมสรโรตารีพัทลุง ได้ให้การต้อนรับท่านผู้ว่าการภาคโรตารี ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานน์ ที่ได้มาเยี่ยมสโมสรโรตารีพัทลุงอย่างเป็นทางการ (ดู :2112) 23/09/2021
 • วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 สโมสรโรตารีพัทลุง นายกจรรยา จันทร์ปาน เปิดรับบริจาค อาหารแห้ง ไข่ ปลากระป๋อง ให้กับคนที่มีฐานะลำบาก (ดู :3251) 05/05/2021
 • 2/3/2564 สโมสรโรตารีพัทลุง นายกจรรยา จันทร์ปาน ประชุม ร่วมกับ ผอ. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง คณะครู ผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดพัทลุง (ดู :3337) 30/03/2021
 • สโมสรโรตารีพัทลุง นายก ประนอม นยล.จรรยา ท่านวลัย เรียนสมาชิกทุกท่าน และผู้สนใจแบ่งปันสุข ทุกท่าน (ดู :5155) 22/05/2020
 • สโมสรโรตารีพัทลุง ร่วมกิจกรรมทำอาหารแจกผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดพัทลุง วันที่ 7 - 8 มกราคม 2560 (ดู :3093) 08/01/2017
 • ดูทั้งหมด

  สโมสรโรตารี
  พัทลุง

  นย. พรณภัส สุดชัย

  นายกสโมสร