|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารียะลา

 • สโมสรโรตารียะลา มอบเตียงพยาบาลไฟฟ้าแก่ รพ.ในพื้นที่ 7 แห่ง ลดภาระของพยาบาลและเพิ่มความสะดวกของผู้ป่วย วันนี้(13ธค.65) เวลา 11.30 น.ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา อ.เมือง จ.ยะลา (ดู :638) 14/12/2022
 • สโมสรโรตารียะลา ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ Empowering Girl โดยคุณวรรณกนก แปะอีแตดาโอะ นายกสมาคมเด็กและเยาชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 (ดู :933) 13/09/2022
 • สโมสรโรตารียะลา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. (ดู :909) 12/08/2022
 • สโมสรโรตารียะลา ยินดีต้อนรับ ผวภ.ละออ จินดา ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากลปี 2565-2566 สุภาพบุรุษ รทร.จุฬานันท์ จินดา " จินตนาการ สานสร้างงานโรตารี วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 (ดู :941) 12/08/2022
 • สโมสรโรตารียะลา วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 สโมสรอินเทอร์แรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารียะลาส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมคณะกรรมการปี 2565-2566 (ดู :750) 02/08/2022
 • 10 มีนาคม 2565 สโมสรโรตารียะลา…มอบเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 เตียง และ Infusion. Pump จำนวน 3 ชุด แก่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา (ดู :1365) 11/03/2022
 • สโมสรโรตารียะลา จัดกิจกรรม “ปันน้ำใจ พี่ช่วยน้อง” แก่เด็กนักเรียน ร.ร.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู :1433) 26/02/2022
 • วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา13.00 น. ผู้ว่าการภาค ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล เยึ่ยมสโมสรโรตารียะลาอย่างเป็นทางการโดยมีนายกสมคิด ชูวงศ์วุฒิ นายกสโมสรโรตารียะลาเคาะฆ้องเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับในโอกาสที่ผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารียะลาอย่างเป็นทางการ (ดู :1653) 07/10/2021
 • วันที่ 4 ตุลาคม 2564 โมสรโรตารียะลาจัดกิจกรรม โครงการผลิตน้ำยาล้างจานในโอกาสที่ผู้ว่าการภาค ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ เยี่ยมสโมสรยะลาอย่างเป็นทางการ (ดู :1696) 07/10/2021
 • สโมสรโรตารียะลา ส่งมอบรถเข็นวีลแชร์จำนวน 11 คัน ให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พมจ.ยะลา) เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับผู้พิการ, คนชราที่ยื่นแบบฟอร์มคำขอรถเข็นวีลแชร์ (ดู :1599) 28/08/2021
 • ดูทั้งหมด

  สโมสรโรตารี
  ยะลา

  นย. นิวาส ศรีชมภู

  นายกสโมสร