|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารียะลา

 • เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 สโมสรโรตารียะลา ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลาและนักเรียนอินเทอร์แรคท์โรทาแรคท์ มอบน้ำดื่มจำนวน 3,000 ขวด ถุงยังชีพ จำนวน 50 ถุง และน้ำยาทำความสะอาด ให้กับศาลากลางจังหวัดยะลา (ดู :195) 02/01/2024
 • วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สโมสรโรตารียะลา นำโดยอดีตผู้ว่าการภาคสกนธ์ อึ่งสร้อยทอง นายกนิวาส ศรีชมภู อดีตนายกสมชาย ดิษฐพงศ์ภักดีและสมาชิกสโมสร เข้าประชุมร่วมกับมูลนิธิแม่กอเหนี่ยว(ฉื่อเซี่ยตึ้ง)ยะลา (ดู :181) 30/11/2023
 • วันที่ 11 สโมสรดีตารียะลาได้เข้าร่วม งาน Intercity การประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 1 พื้นที่1-15 และ 31 ณ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง ยะลา (ดู :177) 21/11/2023
 • วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 มอบเตียงไฟฟ้า จำนวน 2 เตียงให้กับโรงพยาบาลรามัน โดย อน.สมคิด ชูวงศ์วุฒิ และอน.ปิติพงศ์ พรศิริประทาน สมาชิกสโมสรโรตารียะลาเป็นผู้บริจาค (ดู :166) 21/11/2023
 • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 อีก 1 โครงการดีๆ ที่ส่งมอบเครื่องฟอกไตทางหลอดเลือด จำนวน 3 เครื่องมูลค่า 1,260,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา โดยสโมสรโรตารียะลา (ดู :168) 21/11/2023
 • วันที่ 24 ตุลาคม 2566 สโมสรโรตารียะลาร่วมกับสมาชิก นักเรียนอินเทอร์แรคท์โรทาแรคท์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ปลูกต้นไม้จำนวน 100 ต้น ปลูกป่า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง (ดู :278) 26/10/2023
 • วันที่ 27 กันยายน 2566 สโมสรโรตารียะลา เข้าตรวจรับเครื่องฟอกไต จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 1,260,000 บาท พร้อมประชุมหารือ (ดู :381) 03/10/2023
 • เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 สโมสรโรตารียะลาได้มีการจัดประชุม ประจำเดือน และต้อนรับสมาชิกใหม่พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อเข้าสู่ผู้พำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป (ดู :337) 03/10/2023
 • สโมสรโรตารียะลา มอบเตียงพยาบาลไฟฟ้าแก่ รพ.ในพื้นที่ 7 แห่ง ลดภาระของพยาบาลและเพิ่มความสะดวกของผู้ป่วย วันนี้(13ธค.65) เวลา 11.30 น.ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา อ.เมือง จ.ยะลา (ดู :975) 14/12/2022
 • สโมสรโรตารียะลา ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ Empowering Girl โดยคุณวรรณกนก แปะอีแตดาโอะ นายกสมาคมเด็กและเยาชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 (ดู :1300) 13/09/2022
 • ดูทั้งหมด

  สโมสรโรตารี
  ยะลา

  นย. นิวาส ศรีชมภู

  นายกสโมสร