|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีอู่ทอง

 • 13 ก.พ. 2567 สโมสรโรตารีอู่ทอง นำโดย นย.พิมพ์วราวรรณ จังธนัทภาฐร ร่วมกิจกรรม กับ สโมสรโรตารีกรับใหญ่ งานพิธีการฉลองสารตราตั้งและสถาปนานายกพร้อมคณะกรรมการบริหาร สโมสรอินเตอร์แรคท์ กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม (ดู :109) 14/02/2024
 • 2 กุมภาพันธ์ 2566 สโมสรโรตารีอู่ทอง นำโดย นย.พิมพ์วราวรรณ จังธนัทภาฐร และสมาชิก จัดประชุม Club Assembly ครั้งที่ 4 ณ ห้องอาหารครัวลุงบิน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (ดู :125) 06/02/2024
 • 2 กุมภาพันธ์ 2567 สโมสรโรตารีอู่ทอง นำโดย นย.พิมพ์วราวรรณ จังธนัทภาฐร พร้อมสมาชิก ร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต กับ เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ทำการปกครองอำเภออู่ทอง (ดู :118) 06/02/2024
 • 30 มกราคม 2567 สโมสรโรตารีอู่ทอง นำโดย อน.สุบงกช ธงทองทิพย์ ประธานชมรมรักษ์ไตอภัยภูเบศร ร่วมกับกลุ่มสหวิชาชีพโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกเยี่ยมให้คำแนะนำคนไข้โรคไตในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิประจำเดือนมกราคม 2567 (ดู :91) 06/02/2024
 • 29 มกราคม 2567 สโมสรโรตารีอู่ทอง นำโดย นย.พิมพ์วราวรรณ จีงธนัทภาฐร สมาชิก และ นายกร่วมรุ่นสโมสรโรตารีในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี (ดู :71) 06/02/2024
 • 27 มกราคม 2567 สโมสรโรตารีอู่ทอง นำโดย นย.พิมพ์วราวรรณ จังธนัทภาฐร ผชภ.นันทิยา พึ่งบุญ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพื้นที่ 30 ท่านสุภาพบุรุษ อน.ไพบูลย์ กิตติวรภัทร พร้อมสมาชิก เข้าร่วมการประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 พื้นที่ 16-30 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อ.อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ดู :65) 06/02/2024
 • 13 มกราคม 2567 สโมสรโรตารีอู่ทอง นำโดย นย.พิมพ์วราวรรณ จังธนัทภาฐร และสมาชิกร่วมสนับสนุน ขนม อาหาร และมอบของขวัญให้กับทางโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร โรงเรียนวัดช่องลม และ เทศบาลตำบลอู่ทอง (ดู :71) 15/01/2024
 • 12 มกราคม 2567 นย.พิมพ์วราวรรณ จังธนัทภาฐร ท่าน ผชภ.นันทิยา พึ่งบุญ ณ อยุธยา พร้อมสมาชิก ต้อนรับผู้ว่าการภาค​ ดร.ชัชวาลย์ เตละวาณิชย์ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล พร้อมด้วยโรตารีแอนน์ อน.พนิตา เตละวาณิชย์ เยี่ยมสโมสรโรตารีอู่ทอง อย่างเป็นทางการ (ดู :47) 15/01/2024
 • 4 มกราคม 2567 นย.พิมพ์วราวรรณ จังธนัทภาฐร สมาชิกสโมสรโรตารีอู่ทอง และ วิทยากรผู้ฝึกสอนจากสมาคมเสริมสวยจังหวัดสุพรรณบุรี (ดู :166) 06/01/2024
 • 8 ธันวาคม 2566 สโมสรโรตารีอู่ทอง นำโดย นย.พิมพ์วราวรรณ จังธนัทภาฐร ผชภ.นันทิยา พึ่งบุญ ณ อยุธยา และสมาชิกสโมสรโรตารีอู่ทอง ร่วมพิธีก่อตั้งและสถาปนาสโมสรอินเทอร์แร็คท์โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีอู่ทอง (ดู :229) 02/01/2024
 • ดูทั้งหมด

  สโมสรโรตารี
  อู่ทอง

  นย. พิมพ์วรารรณ  จังธนัทภาฐร

  นายกสโมสร

  Facebook