|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีสองพี่น้อง

 • วันที่ 18/2/2567 เวลา 11.00 น. สโมสรโรตารีสองพี่น้อง นำโดย นายกพวิชร์ศักดิ์ ปภาชยาธนันต์ พร้อมด้วย อดีตนายก สมาชิกโรแทเรียน ร่วมงานฉลองวันเกิด สโมสรโรตารีพระประแดง ณ เสวยริเวอร์วิว ถนนพระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร (ดู :24) 20/02/2024
 • วันที่ 16/2/2567 สโมสรโรตารีสองพี่น้อง นำโดย นายกพวิชร์ศักดิ์ ปภาชยาธนันต์ พร้อมด้วย อน.ชาตรี สุขสถาวรพันธุ์ ร่วมกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับ สโมสรโรตารีฑงกู (ดู :26) 20/02/2024
 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 18.00 น. สโมสรโรตารีสองพี่น้อง โดย อน.นรินทร์เทพ ปรางศร(คลับเทรนเนอร์) ร่วมกิจกรรมมิตรภาพสังสรรค์ วันครอบครัวของสโมสรโรตารีนครปฐม ณ ห้อง สายนที โรงแรมริเวอร์ อ.เมือง จ.นครปฐม (ดู :156) 16/02/2024
 • 15/2/2567 สโมสรโรตารีสองพี่น้อง นำโดย นายกพวิชร์ศักดิ์ ปภาชยาธนันต์ พร้อมด้วยโรตารีแอนน์วัชร์ศมนฑน์ ร่วมกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ ตรวจเยี่ยม เพื่อให้กำลังใจ การเข้าค่ายของโรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองสองพี่น้อง (ดู :133) 16/02/2024
 • 14/2/67 เวลา 18.00 น. สโมสรโรตารีสองพี่น้อง นำโดย นายก พวิชร์ศักดิ์ ปภาชยาธนันต์ พร้อมด้วย อน.ชาตรี สุขสถาวรพันธุ์ ร่วมกิจกรรม ของสโมสรโรตารีบ้านโป่ง (ดู :89) 16/02/2024
 • วันที่ 15/2/2567 สโมสรโรตารีสองพี่น้อง นำโดย อน.ชาตรี สุขสถาวรพันธุ์ ร่วมกิจกรรม ออกรอบกับสโมสรโรตารีฑงกู ภาค 3600 เกาหลีใต้ เพื้อกระชับมิตรภาพที่แสนดี(golf hole heart) (ดู :99) 16/02/2024
 • วันที่ 14/02/2567 เวลา 14.00 น. สโมสรโรตารีสองพี่น้อง นำโดย นายก พวิชร์ศักดิ์ ปภาชยาธนันต์ ร่วมพิธีส่งมอบโครงการ Global Grant “Save Lives By Rotary โรตารีช่วยชีวีเพื่อนมนุษย์” (ดู :90) 16/02/2024
 • 13 กุมภาพันธ์ 2567 สโมสรโรตารีสองพี่น้อง นำโดย นายก พวิชร์ศักดิ์ ปภาชยาธนันต์ พร้อมด้วยอดีตนายกและโรตารีแอนน์ ร่วมงานพิธีการฉลองสารตราตั้งและสถาปนานายกพร้อมคณะกรรมการบริหาร สโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม (ดู :113) 14/02/2024
 • วันที่ 27/1/2567 สโมสรโรตารีสองพี่น้อง นำโดย นายก พวิชร์ศักดิ์ ปภาชยาธนันต์ พร้อมด้วยอดีตนายก ร่วมประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 พื้นที่ 16 - 30 (intercity meeting ) ณ โรงแรมริเวอร์ตันอัมพวา อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม (ดู :161) 31/01/2024
 • วันที่19/1/2566 สโมสรโรตารีสองพี่น้อง นำโดย อน.รัขดาวัลย์ กันพิพิธ (ผู้แทนนายก) ร่วมประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน ณ ที่ว่าการสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (ดู :158) 20/01/2024
 • ดูทั้งหมด

  สโมสรโรตารี
  สองพี่น้อง

  นย. พวิชร์ศักดิ์ ปภาชยาธนันต์

  นายกสโมสร

  Facebook