|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีสตูล

 • สโมสรโรตารีสตูล ขอเรียนเชิญ ผู้ว่าการภาค, อดีตผู้ว่าการภาค, ผู้ว่าการภาครับเลือก, ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค, นายกสโมสร และมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในงานฉลองนายกและคณะกรรมการบริหาร ปีโรตารี 2566-2567วัน อังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 (ดู :76) 28/08/2023
 • สโมสรโรตารีสตูล ขอเรียนเชิญ มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในงานฉลองนายก และคณะกรรมการบริหาร ปีโรตารี 2566-2567 นายกสโมสร นย.สุกัสสรณ์ ลิ้มรัตนเมฆา วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 ณ ร้านอาหาร ลานข้าว ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล (ดู :79) 28/08/2023
 • สโมสรโรตารีสตูล ขอเรียนเชิญ มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในงานฉลองนายก และคณะกรรมการบริหาร ปีโรตารี 2566-2567 นย.สุกัสสรณ์ ลิ้มรัตนเมฆา วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. (ดู :42) 21/08/2023
 • สโมสรโรตารีสตูล ยินดีต้อนรับ ผวภ.ดร.ชัชวาล เตละวาณิชย์ โรตารีแอนน์ พนิดา เตละวาณิชย์ ในโอกาสเยี่ยมสโมสรอย่างเเป็นทางการ วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ รร.บ้านปากบารา (ดู :43) 21/08/2023
 • ร่วมปฐมนิเทศน์แทน นยล.สร.สตูล ที่ครัวชื่นสุข ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ดู :658) 02/01/2023
 • ร่วมกิจกรรม Save Roads Save Lives (ดู :626) 02/01/2023
 • ดูทั้งหมด

  สโมสรโรตารี
  สตูล

  นย. สุภัสสรณ์ ลิ้มรัตนเมฆา

  นายกสโมสร

  Facebook