|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีสตูล

 • เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 อน.กิตติฯ ไปร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ และวันคริสมาสที่ รร.เชนทารา หาดใหญ่ (ดู :214) 23/12/2023
 • ร่วมกิจกรรมฝ่ายบริการเยาชนรุ่นใหม่ รับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 (ดู :113) 18/12/2023
 • ร่วมอบรม นยล.ปีโรตารี 67-68 Pre PetS ครั้งที่ 1 พื้นที่ 1-6 ที่ รร.นิวซีซั่น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ดู :142) 27/11/2023
 • ร่วมกิจกรรม SRSL สร.ในจังหวัดสงขลาและ สร.สตูล ณ สำนักงานเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา (ดู :137) 27/11/2023
 • ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 12 จังหวัดสงขลา (ดู :135) 27/11/2023
 • วันที่ 11 พฤศจกายน 2566 สร.สตูล ร่วมสัมมนา Inter City ที่ รร.แมนดาริน อ.เบตง จ.ยะลา (ดู :130) 27/11/2023
 • สร.สตูล จัดกิจกรรมวันโปลิโอโลก 24/10/66 (ดู :183) 19/11/2023
 • ร่วมกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ (Ryla) ณ มอ.วิทยานุสรณ์ (ดู :194) 17/11/2023
 • สร.สตูล ร่วมกิจกรรมการกับ สร.หาดใหญ่ เก็บขยะชายหาดสมิหลา จ.สงขลา (ดู :115) 17/11/2023
 • แจกเครื่องบริโภคและอุปโภคให้แก่ชุมชนมันนิ (ซาไก) ณ อ.มะนัง จ.สตูล (ดู :127) 17/11/2023
 • ดูทั้งหมด

  สโมสรโรตารี
  สตูล

  นย. สุภัสสรณ์ ลิ้มรัตนเมฆา

  นายกสโมสร

  Facebook