|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีสนามจันทร์

 • นายกสุชาติ และโรตารีแอนน์เตือนใจ เอกพัชรวรรณ จากสโมสรโรตารีสนามจันทร์ ร่วมพิธีการฉลองสารตราตั้ง และสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเทอแรคท์โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีกรับใหญ่ (ดู :111) 14/02/2024
 • นายกสุชาติ และโรตารีแอนน์เตือนใจ เอกพัชรวรรณ จากสโมสรโรตารีสนามจันทร์ ร่วมพิธีเปิด โครงการ ถวาย ถ้วย จาน ชาม เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ และใช้ในการรับประทานอาหาร ให้กับวัดสิริกาญจนาราม (เขาพุรางบน) ซึ่งจัดโดย สโมสรโรตารีท่าเรือ-กาญจนบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 (ดู :140) 12/02/2024
 • นายกสุชาติ เอกพัชรวรรณ พร้่อมด้วยสมาชิกสโมสรโรตารีสนามจันทร์และคู่สมรส ร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีสนามจันทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 (ดู :139) 02/02/2024
 • นายกสุชาติ เอกพัชรวรรณ พร้อมด้วย นายกรับเลือก.ดร.เทวินทร์ บุบผาคำ และประธานคณะกรรมการฝ่าย ฯ ของสโมสรโรตารีสนามจันทร์ ร่วมประชุมระหว่างเมือง (ดู :169) 29/01/2024
 • นายกสุชาติ เอกพัชรวรรณ และสมาชิกสโมสรโรตารีสนามจันทร์ ร่วมงานกิจกรรม ในโอกาสผู้ว่าการภาค 3330 RI เยี่ยมสโมสรโรตารีนเรศวร-กาญจนบุรี อย่างเป็นทางการ (ดู :116) 20/01/2024
 • คำขวัญวันเด็กปี 2567 “ มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย ” นายกสุชาติ เอกพัชรวรรณ และสมาชิกสโมสรโรตารีสนามจันทร์ ร่วมมอบของขวัญของรางวัล ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2567 (ดู :96) 12/01/2024
 • ผวภ.ดร.ชัชวาลย์ เตละวาณิชย์ เยี่ยมโมสรโรตารีสนามจันทร์อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยโรตารีแอนน์อน.พนิตา เตละวาณิชย์ ให้เกียรติร่วมประชุมปกติประจำสัปดาห์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 ณ ห้องทับทิมโรงแรมเวล นครปฐม (ดู :214) 05/01/2024
 • นายกสุชาติ เอกพัชรวรรณ และสมาชิกสโมสรโรตารีสนามจันทร์ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากโรงพยาบาลนครปฐม ในโอกาสร่วมจัดหาทุนจากชุมชน ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม เพื่อสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับ "หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ" (ดู :180) 26/12/2023
 • นายกรับเลือก ดร.เทวินทร์ บุบผาคำ สโมสรโรตารีสนามจันทร์ เข้าร่วมการอบรมเตรียมตัวนายกรับเลือก พื้นที่ 16-31 Pre-PETS ครั้งที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ บ้านสวนนพรัตน์ รีสอรฺ์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม (ดู :192) 18/12/2023
 • สโมสรโรตารีสนามจันทร์ สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ สโมสรโรตารีนครชัยศรี สโมสรโรตารีดอนตูม พิธีเปิดโครงการ " สโมสรโรตารีรวมพลัง ส่งเสริมสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ ห่างไกลภาวะซึมเศร้า " เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 (ดู :206) 16/12/2023
 • ดูทั้งหมด

  สโมสรโรตารี
  สนามจันทร์

  นย. สุชาติ เอกพัชรวรรณ

  นายกสโมสร

  Facebook