|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีราชบุรี

 • วันที่ 11 มกราคม 2567 สโมสรโรตารี ราชบุรี โดยการนำของ นายกอุดมศักดิ์ ฝ้ายเครือ และสมาชิกจัดทำโครงการ “ชนรุ่นใหม่ รวมใจ บริจาคโลหิตด้วยจิตบริการ”ได้รับเกียรติจากนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ดู :59) 15/01/2024
 • วันที่ 1 ธันวาคม 2566 สโมสรโรตารีราชบุรี นำโดยนายก รตต. อุดมศักดิ์ ฝ้ายเครือ พพร้อมด้วยสมาชิกโรทาเรียน ร่วมพิธีมอบรถวีลแชร์แก่คนพิการ และผู้สูงอายุจังหวัดราชบุรี ตามโครงการ “วีลแชร์เพื่อการให้” ร่วมปันน้ำใจ สู่สังคม ครั้งที่ 2 (ดู :143) 07/12/2023
 • วันที่ 30 พ.ย. 66 สโมสรโรตารีราชบุรี นำโดย นย.รตต.อุดมศักดิ์ ฝ้ายเครือ พร้อมสมาชิกโรทาเรียน ร่วมกับสโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรีและสโมสรโรตารีนครปฐม ร่วมจัดโครงการ "ชนรุ่นใหม่ รวมใจ บริจาคโลหิต ด้วยจิตบริการ" (ดู :154) 07/12/2023
 • สโมสรโรตารีราชบุรี จัดเลี้ยงต้อนรับท่่านผู้ว่าการภาค (ดู :129) 29/11/2023
 • ท่านผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีราชบุรีอย่างเป็นทางการ (ดู :123) 29/11/2023
 • วันที่ 24 ตุลาคม 2566 สโมสรโรตารีาชบุรี รณรงค์ขจัดโปลิโอ ให้หมดจากโลก และ ได้จัดกิจกรรมปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างตามแนวพระราชดำริเพื่อร่วมสร้างพื้นที่ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน (ดู :237) 25/10/2023
 • วันที่ 12 ตุลาคม 2566 สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี ร่วมกับสโมสรโรตารีราชบุรี ศูนย์ CSR ราชบุรี และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบเสื้อโครงการ "ชนรุ่นใหม่ รวมใจ บริจาคโลหิต ด้วยจิตบริการ" (ดู :256) 16/10/2023
 • พบหมอ โรตารี Soft Power end Polio ระบาดวิทยา เวชศาสตร์ครอบครัว ติดตามรายการสด คืนวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เริ่มเวลา 19.00 น. (ดู :305) 15/09/2023
 • การอบรม DTA สโมสรอินเทอร์แรคท์ (ดู :498) 20/07/2023
 • โครงการโรตารีราชบุรีร่วมใจรักษาผู้ป่วยมะเร็ง (ดู :332) 19/07/2023
 • ดูทั้งหมด

  สโมสรโรตารี
  ราชบุรี

  นย. ร.ต.ต.อุดมศักดิ์ ฝ้ายเครือ

  นายกสโมสร

  Facebook