|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีพรหมเทพภูเก็ต

 • เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 สโมสรโรตารีพรหมเทพภูเก็ต จัด กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ แจกสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ (ดู :1259) 06/12/2022
 • สโมสรโรตารีพรหมเทพภูเก็ตร่วมกัน 9 สโมสรโรตารีในจังหวัดภูเก็ต ปลูกฟ้าทลายโจรในสถานที่ของชมรมวิสาหกิจชุมชนเปรมปรีด์เป็นสถานที่เรียนรู้ในโครงกาณโคกหนองนา ในวันที่ 24 ตุลาคม ของทุกปี ในวันโรตารีเดย์ซึ่งเป็นวันโปลิโอโลก (ดู :2059) 25/10/2021
 • วันที่ 29 สิงหาคม 2564 สร.พรหมเทพภูเก็ตและ 9 สโมสร ใน จังหวัดภูเก็ต ได้มอบรถเข็นผู้พิการ (ดู :2154) 30/08/2021
 • วันที่ 20 เม.ย 63 สโมสรโรตารีพรหมเทพภูเก็ต ได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบแก่ รพ.สนามแห่งที่ 2 ที่ มอ.วิทยาเขตภูเก็ต (ดู :4857) 21/04/2020
 • การประชุมใหญ่ภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2560-2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2561 (ดู :2512) 09/04/2018
 • "มุทิตาจิต อายุวัฒโน ๙๐ ปี นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีพรหมเทพภูเก็ต ประจวบ ไมพานิช" (ดู :2448) 31/03/2018
 • ร่วมกิจกรรม Run 2 Gether Phuket Town วิ่งด้วยกัน ครั้งที่ 1 (ดู :3313) 05/10/2017
 • ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 12/2560-2561 (ดู :2901) 05/10/2017
 • ฉลองสารตราตั้ง RCC วิชิตภูเก็ต (ดู :2724) 14/09/2017
 • พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร RCC ป่าคลอกภูเก็ต และ RCC วิชิตภูเก็ต (ดู :3049) 14/09/2017
 • ดูทั้งหมด

  สโมสรโรตารี
  พรหมเทพภูเก็ต

  นย. ดำรงค์ศักดิ์ นันตากาศ

  นายกสโมสร

  Facebook