|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีนราธิวาส

 • วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 สโมสรโรตารีนราธิวาส ภาค 3330 โรตารีสากล นำโดย นายกต่วนมารีนี บอเถาะ และสมาชิก ได้จัดพิธีจดคู่มิตรสัมพันธ์ กับ สโมสรโรตารีพลูตาหลวง ภาค 3340 (ดู :50) 20/05/2024
 • สโมสรโรตารีนราธิวาส ร่วมงาน DISTRICT TRAINING ASSEMBLY ณ โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม (ดู :199) 13/05/2024
 • VDO งาน DISTRICT TRAINING ASSEMBLY ณ โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม (ดู :49) 13/05/2024
 • เมื่อวันที่ 23 เมษายน สโมสรโรตารีนราธิวาส นำโดย นายกต่วนมารีนี บอเถาะ และสมาชิก ร่วมส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 2,388 ขวด ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ในโครงการพาหมอพบประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจะขึ้นที่โรงพยาบาลระแงะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ในวันที่ 28 เมษายน 2567 นี้ (ดู :294) 25/04/2024
 • วันที่ 9 มีนาคม 2567 สโมสรโรตารีนราธิวาส นำโดย นายกต่วนมารีนี บอเถาะ และนายกสโมสรโรตารียะลา ร่วมประชุมใหญ่ภาค 3340 District Conference (DC) 3340 วันที่ 8-9 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น (ดู :487) 11/03/2024
 • มอบบ้านมอบใจ ให้ผู้เปราะบาง สโมสรโรตารีนราธิวาส (ดู :223) 07/03/2024
 • กองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนละ ม้ายอุทิศ (ดู :286) 26/02/2024
 • สโมสรโรตารี บำเพ็ญประโยชน์หลังน้ำท่วม นราธิวาส (ดู :207) 26/02/2024
 • สโมสรโรตารีนราธิวาส ภาค3330 ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม นราธิวาส 23 ม.ค.67 (ดู :421) 01/02/2024
 • กำลังใจหลังน้ำท่วม บ้านปารีย์ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส (ดู :308) 18/01/2024
 • ดูทั้งหมด

  สโมสรโรตารี
  นราธิวาส

  นย. ต่วนมารีนี บอเถาะ

  นายกสโมสร

  Facebook