|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีนครปฐม

 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สโมสรโรตารีนครปฐม โดยการนำของ นย.กิตติพัฒน์ ทองพุล และโรตารีแอนน์พัชรินทร์ หนูพาสุข และ รทร.รัชนี ว่องวิวัฒน์ไวทยะ ร่วมกับชุมชนอาสาสมัครตำบลทุ่งรางเทียน ส่งมอบเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (ดู :0) 21/02/2024
 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สโมสรโรตารีนครปฐม ร่วมกิจกรรมกับสโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ทำกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการพี่ช่วยน้องจัดการเรียนรู้แบบ BBL (DG2454347) (ดู :0) 21/02/2024
 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 สโมสรโรตารีนครปฐม โดย อน.ยงยุทธ ฐิติเบญจพล นย.กิตติพัฒน์. ทองพลูและโรตารีแอนน์พัชรินทร์ หนูพาสุข ได้ทำการประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา (ดู :11) 20/02/2024
 • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 สโมสรโรตารีนครปฐม โดยนย.กิตติพัฒน์ ทองพูลและโรตารีแอนน์พัชรินทร์ หนูพาสุข ร่วมกิจกรรม รวมใจภักดิ์ เรารัก "กรมสมเด็จพระเทพฯ" (ดู :68) 19/02/2024
 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สโมสรโรตารีนครปฐม ภาค 3330 ประเทศไทย เซ็นสัญญาคู่มิตรกับ สโมสรโรตารีอิเคดะ ภาค 2690 ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 ปี เพื่อร่วมกันทำโครงการเพื่อชุมชน และสังคมต่อไปในอนาคต (ดู :163) 16/02/2024
 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สโมสรโรตารีนครปฐม นำโดย นย.กิตติพัฒน์ ทองพูล และสมาชิกสโมสร ร่วมกันต้อนรับสโมสรโรตารีอิเคดะ จากประเทศญ่ี่ปุ่น ภาค 2690 (ดู :111) 13/02/2024
 • วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 สโมสรโรตารีนครปฐมนำโดย นย.กิตติพัฒน์ ทองพูล และ โรตารีแอนน์พัชรินทร์ หนูพาสุข ร่วมกิจกรรมของ สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนราชินีบูรณะ ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีนครปฐม จัดโครงการ”ราชาวดีแบ่งปันให้น้อง” (ดู :135) 05/02/2024
 • วันที่ 27 มกราคม2567 คณะกรรมการของสโมสรโรตารีนครปฐม เข้าร่วมประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 3 (พื้นที่16-30) ณโรงแรมริเวอร์ตันอัมพวา สมุทรสงคราม (ดู :184) 29/01/2024
 • วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ในการประชุมประจำสัปดาห์ขอสโมสรโรตารีนครปฐม จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถานการณ์สุขภาพจิตในปัจจุบัน" จาก รทร.รัชนี ว่องวิวัฒน์ไวทยะ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตภาค3330 ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล (ดู :161) 25/01/2024
 • วันที่ 18 มกราคม 2567 สโมสรโรทาแรคท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีนครปฐม จัดโครงการฝึกอาชีพทำไส้อั่วและหมูย่าง หมูสเต๊ะ เพื่อ (ดู :101) 22/01/2024
 • ดูทั้งหมด

  สโมสรโรตารี
  นครปฐม

  นย. กิตติพัฒน์ ทองพูล

  นายกสโมสร

  Facebook