|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่

 • ขอเรียนเชิญท่านนายกสโมสร มวลมิตรโรแทเรียน ร่วมเป็นเกียรติในงานฉลองนายกและคณะกรรมการสโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ ปี 2566-2567 (ดู :138) 17/08/2023
 • เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ภาค3330 จัดโครงการ ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย (Safe roads Safe Live) (ดู :549) 03/03/2023
 • วันที่ 19 ก.พ. 66 โรตารีเดย์ WORKSHOP วิชาชีพ ฟรี ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ กิจกรรมสโมสรโรตารีในพื้นที่ 3,4,5 (ดู :502) 18/02/2023
 • สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ มอบสมุดเรียนจำนวน 1,200 เล่ม เป็นเงินจำนวน 13,800 บาท ให้กับนักเรียน นักธรรม โรงเรียนพระปริยัตธรรม วัดโคกเปรี้ยว เมื่อเวลา 10.00 วันที่ 26 มกราคม 2566 (ดู :536) 28/01/2023
 • การประชุมประจำปี2565 สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ "จินตนาการสานสร้างงานโรตารี" นำโดยนายกวริษฐ์รดา เรืองแก้วภคพงศ์ ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซนเตอร์ เวลา 18.00 - 20.30 น. (ดู :509) 28/01/2023
 • สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดี และสนับสนุน นยล.ศิริพร จีระดำรงธัญญา นายกปีโรตารี 2566-2567 (ดู :738) 13/12/2022
 • สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่เตรียมความพร้อมเพื่อมอบ โครงการ "คอมพวเตอร์เพื่อน้อง" ใน...กองทุนสมชายและขวัญใจ กมลพันธ์ทิพย์... ณ โรงเรียนวัดสังฆวราราม ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก่ว จังหวัดพัทลุง 8 พฤศจิกายน 2565 (ดู :820) 09/11/2022
 • สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ นำทีมโดย นย.วริษฐ์รดา เรืองแก้วภคพงศ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยขน์เพื่อสิ่งแวดล้อม เนื่องในวัน โปลิโอ โลก กิจกรรมแยกขวดพลาสติกใส ส่งมอบสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์เพื่อรีไซเคิลเป็นผ้าไตรจีวร (ดู :814) 25/10/2022
 • การประชุมปกติประจำสัปดาห์ สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ห้องแมกโนเลีย โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ดู :904) 10/10/2022
 • ขอเชิญสมาชิก และผู้มีเกียรติร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ครบรอบ 12 ปี สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 (ดู :939) 03/10/2022
 • ดูทั้งหมด

  สโมสรโรตารี
  นครหาดใหญ่

  นย. ศิริพร จีระดำรงธัญญา

  นายกสโมสร

  Facebook