|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีกรับใหญ่

 • สถาปนาสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิยาคม (ดู :2) 21/02/2024
 • สร. กรับใหญ่ ร่วมโครงการแม่และเด็ก (ดู :107) 12/12/2023
 • โครงการ”เปลี่ยนภาระเป็นพลัง ให้ผู้พิการในตำบลกรับใหญ่และตำบลใกล้เคียง (ดู :113) 28/11/2023
 • โครงการ”เปลี่ยนภาระเป็นพลัง ให้ผู้พิการในตำบลกรับใหญ่และตำบลใกล้เคียง (ดู :131) 28/11/2023
 • พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์ พระราชทาน ในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ดู :96) 28/11/2023
 • สร.กรับใหญ่ จัดกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ ธนาคารวิลแชร์ (ดู :200) 15/11/2023
 • 3 งาน ใน 1คืน จัดหารายได้ ฉลองจัดตั้งสโมสรครบปี HBD นายกก่อตั้ง (ดู :176) 06/11/2023
 • การประชุมสโมสรกรับใหญ่ เตรียมจัดงานครบรอบ 1 ปี และ วันเกิดนายกก่อตั้ง (ดู :231) 02/11/2023
 • หรึ่งเทศกาลกินเจ 2566 หนึ่งคนงด หลายชีวิตรอด (ดู :334) 15/10/2023
 • สร.กรับใหญ่ ร่วม“น้อนวันวาน” เชิดชูเกรียติอดีนายก (ดู :244) 10/10/2023
 • ดูทั้งหมด

  สโมสรโรตารี
  กรับใหญ่

  นยก. กู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ

  นายกสโมสร