|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีกระบี่

 • สโมสรโรตารีกระบี่ - กิจกรรมปลูกฟื้นฟูหญ้าทะเล เพื่อน้องมาเรียม และยามีล???? เนื่องในวันปลาพะยูนแห่งชาติ (ดู :50) 27/09/2023
 • สโมสรโรตารีกระบี่ - เข้ารับวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อทั้งโควิดและไข้หวัดใหญ่ (ดู :54) 27/09/2023
 • สโมสรโรตารีกระบี่ - เข้าร่วมการอบรมคณะกรรมการสโมสรอินเทอร์แรคท์ ที่โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา (ดู :56) 27/09/2023
 • สโมสรโรตารีกระบี่ - พบปะน้องๆในสโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลและอาจารย์ที่ปรึกษา (ดู :50) 27/09/2023
 • สโมสรโรตารีกระบี่ - โครงการปรับปรุงห้องสมุด และทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่ครูและนักเรียน (ดู :46) 27/09/2023
 • สโมสรโรตารีกระบี่ โครงการทาสีตีเส้นสนาม” กับ TOA ???? ให้สนามบาสเกตบอล???? สวนสาธารณะธารา จังหวัดกระบี่ (ดู :50) 27/09/2023
 • สโมสรโรตารีกระบี่ ขอแสดงความยินดีกับ President Yung-Jae Yoon สำหรับตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี Ilsan Jayuro ปี 2023-2024 อันยอง ฮาชิมนีกา วันที่ 7 มิถุนายน 2023 เวลา 17.30 น. ณ เมือง อิลซาน สาธารณรัฐเกาหลี (ดู :197) 15/06/2023
 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สโมสรโรตารีกระบี่ นำทีมโดย นายกนนทวรรณ เอ่งฉ้วน ได้เข้าไปติดตาม และส่งมอบ “โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนแก่เด็กอนุบาล โรงเรียนบ้านคลองม่วง” (ดู :591) 10/03/2023
 • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลกระบี่ สโมสรโรตารีกระบี่ และเหลืองกระบี่ ได้ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ดู :454) 02/02/2023
 • 25/11/65 เวลา 9.30-12.00 น. นยล.ณัฐริกา นุรักษ์ ในนามของสโมสรโรตารี 3 สโมสร ในจังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมประชุมการเตรียมงานกาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมให้การสนับสนุน สลากกาชาด (ดู :817) 29/11/2022
 • ดูทั้งหมด

  สโมสรโรตารี
  กระบี่

  นย. พชร วงศ์หนองเตย

  นายกสโมสร

  Facebook